• Alles voor jouw unieke tuin
  • Alle kleuren mogelijk
  • Persoonlijk service
  • Eigen spuiterij en showroom

Retourneren / Afzien van koop

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het door ons beschikbaar gestelde Formulier-voor-herroeping.pdf of Modelformulier_voor_herroeping.docx (Thuiswinkel.org), maar bent hiertoe niet verplicht.
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.
Voor de kleinere producten die per pakketpost kunnen worden verstuurd dient  u rekening te houden met kosten rond de €15,-.
Voor goederen die niet per pakketpost kunnen worden verstuurd dient u rekening te houden met verzendkosten van rond de € 200,- en hoger.
Omdat de prijzen per transporteur dan wel verzender variëren raden we u aan goed te informeren alvorens in zee te gaan met een transporteur/verzender.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Geen volledige vergoeding indien…wettelijke

De volgende goederen komen niet voor volledige vergoeding in aanmerking:

– In gebruik genomen goederen;
– Goederen die door incorrecte opslag en/of verplaatsing, direct of na verloop van tijd, beschadigd raken. Wood and Colors test uitgaande orders op kwaliteit van verfapplicatie en op vochtigheidsgraad, houdt hier een administratie van bij, en bewaard deze gegevens in haar orderadministratie;
– Goederen die bij toepassing en/of ingebruikname door uw toedoen beschadigd raken.

Verder vragen wij u zo voorzichtig mogelijk om te gaan met zowel product als verpakking.

Afzien van koop is niet mogelijk als:

– U Wood and Colors heeft gevraagd om producten speciaal voor u op maat te laten maken (en u dus afziet van de standaard maten);
– U Wood and Colors heeft verzocht om producten speciaal voor u in uw gewenste kleur te laten spuiten, en u dus specifiek een RAL-kleur heeft aangeleverd (via het formulier achter de button ‘Kies uw eigen kleur’). In alle andere gevallen is afzien van koop conform de bepalingen op deze pagina gewoon mogelijk.

Indien de levering afwijkt van uw bestelling, of bij beschadigd geleverde artikelen, dan verzoeken we u vriendelijk dit op de dag van ontvangst per email te melden bij onze klantenservice.

Controleer uw bestelling na ontvangst dan ook direct. En meldt bij voorkeur op de dag van ontvangst eventuele afwijkingen of beschadigingen diezelfde dag bij onze klantenservice.
Wood and Colors verzorgt in dit geval, mits dat de afwijking en/of schade verwijtbaar is aan Wood and Colors, kosteloos de retourname, en zal in overleg met u afspraken maken over de nieuwe levering.

In het specifieke geval van schade verwijzen we graag naar onze Garantiebepaling.

Retouradres:
Enschedesestraat 175
7574 PA Oldenzaal